Legal notice

[EN]

Jelen honlappal kapcsolatos legfontosabb jogi szabályozásokat alább olvashatja.

A Saint-Gobain Hungary Kft. Rigips divízió nyilatkozata 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. Rigips divízió - a továbbiakban: Rigips - honlapja, vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Szerzői jog 

A Rigips weboldalai, az azon található minden képes és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Rigips kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Tilos a Rigips előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét, vagy annak egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni, vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni vagy kinyomtatni. 

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A Rigips nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a

  • a weboldalak használatával kapcsolatosak,
  • a weboldalak használatával használatra képtelen állapotából származnak,
  • a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy vonalhibából keletkeznek.

Információk

A Rigips weboldalain megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Azok tartalmát folyamatosan frissítjük, ennek ellenére sem vállalhatunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetére, illetve az illetéktelen hozzáférésekből az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából a honlap használatra képtelen állapotából, illetve nem megfelelő működéséből eredő károkért felelősséget. A Rigips nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkezett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Rigips fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a weboldalon található információkat.

A fentiekből fakadó félreértések és problémák elkerülése érdekében kérjük, hogy a honlapjainkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba társaságunkkal.

A Rigips nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

A Rigips nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a Rigips weboldalaihoz kapcsolódnak. Amennyiben Ön anyagot bocsát a Rigips rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra, hozatalra és hozzájárul annak a Rigips általi - ellenérték nélküli - részbeni vagy egészben nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben a Rigips szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, a Rigips mentesíti a helytállási kötelezettség alól.  

A személyes adatok védelme

A Rigips bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Rigips, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Rigips - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje azt.

A Rigips az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.
Nyilvántartásunkból bármikor kérheti adatai törlését, írásban vagy telefonon elérhetőségeinken.

Jogi nyilatkozat megváltoztatása

A Rigips fenntartja a jogot, hogy a jelen Jogi nyilatkozatot saját hatáskörében megváltoztatassa, melyről a jelen weboldal ezen részén értesíti a felhasználókat.

Impresszum

Társaság: Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. - Rigips divízió
Ügyvezető: Piros Attila
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5. hrsz.
Telephely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66. B. ép. 3. em.
Telefon: +36 1 296 0500
Telefax: +36 1 295 0662
Adószám: 10426577-2-44
Kérdések, vélemények: rigips@saint-gobain.com