Az aljzat megfelelő kiegyenlítése

A szerkezet építése során a padlóelemek rugalmas köztes réteggel – száraz ágyazat, polisztirol vagy ásványgyapot – vannak elválasztva a teherhordó födémtől, a körítő falaktól pedig dilatációs szalag választja el őket. Egy dilatációs szakasz nagysága ne haladja meg a 100 m2-t. A Rigips szárazpadló a ragasztó megszilárdulását követően azonnal, kb. 12–24 óra múlva válik járhatóvá, az építkezésen uralkodó feltételek függvényében.

Az aljzat elkészítése

  • Az épületszerkezetet megfelelő talajnedvesség elleni szigeteléssel kell ellátni.
  • Az új aljzatbeton és a szárazpadló közé elválasztó rétegként 0,2 mm vastag PE fólia alkalmazása javasolt. A fóliasávokat 20 cm-es átfedéssel rakjuk, s a csatlakozó falak mentén min. 10 cm magasan húzzuk fel őket.
  • Annak megakadályozására, hogy a porszerű száraz ágyazat anyaga beszóródjon a meglévő födém vakpadlója alá, diffúz-áteresztő réteget szükséges beiktatni (pl. geotextília). 

A helyiség peremén futó hézagok lefedése

A padló és a környező szerkezetek közötti hangterjedés meggátolása érdekében, valamint a dilatációs mozgások lehetővé tétele érdekében, a helyiség peremén futó hézagban 10 mm vastagságban ásványgyapotból készült dilatációs csíkot, vagy más habszerű anyagot kell elhelyezni.

Az aljzat egyenetlenségeinek kijavítása

<5 mm
Az 5 mm-nél kisebb egyenetlenségeket (durva beton, pallókból készült aljzat) Rigips hézagoló anyaggal vagy hullámkarton alátéttel szüntethetjük meg.

5–10 mm
A 10 mm-nél kisebb lokális egyenetlenségeket hézagolással hozhatjuk síkba (Rigips hézagoló anyag). Nagyobb eltérések esetén használhatunk Rifix ragasztógipszet, homokkal elkeverve, 1:2 arányban.

10–100 mm
Nagyobb egyenetlenségek kiküszöbölésére, vagy az adott szint megemelése érdekében szárazzúzalék kiegyenlítő ágyazatot használunk. 100 mm alatti aljzatfeltöltés esetén elegendő a szárazkiegyenlítő réteg terítése, tömörítésre nincs szükség. Az aljzatkiegyenlítő anyagban esetlegesen elhelyezett gépészeti vezetékeknek egymástól legalább 20 mm távolságra kell lenniük, és azokat legalább 10 mm vastagságban el kell takarja a kiegyenlítő réteg.

100–230 mm
Ezeknél a magasságoknál a szárazzúzalék kiegyenlítő ágyazatot tömöríteni kell. A padlóban vezetett installációs vezetékek egymástól való min. távolsága 20 mm, és min. 10 mm vastag ágyazatnak kell őket borítania. A szárazzúzalék kiegyenlítő ágyazat vastagságának növelésével javul a teljes födémszerkezet lépéshanggátlása.