Minőségi felületi glettelés: Q1-Q4

A gipszfelület kiváló alap festés, mázolás és tapétázás számára – a végső igények ismeretében azonban fontos a szakszerű kivitelezés és a megfelelő előkezelés. Attól függően, hogy a felület milyen burkolatot fog kapni, a Rigips gipszkarton és gipszrost szerkezetek véglegesített felületei négy minőségi osztályba sorolhatók:

 

•Q1 – alap hézagolás - mindennemű optikai követelmény nélkül

•Q2 – normál glettelés - általános követelmény

•Q3 – speciális glettelés - magasabb minőségi követelmény

•Q4 – különleges glettelés - a végleges felületre vonatkozó legmagasabb minőségi követelmény

 

 

Best Finish applikáció
Hézagoljon tökéletesen – ismerje meg
Best Finish applikációnkat! Az
alkalmazás letölthető a Play Áruházból
és az App Store-ból egyaránt.

 

 

Best Finish applikációnk gyakorlatiasan mutatja be a felsorolt minőségi osztályokat és hasznos információt nyújt a gipszkarton felületek hézagolásának lépéseiről. A Felületi minőség pontban tetszés szerint változtatható a fényerő, így nem megfelelő rétegrend alkalmazása esetén a gipszkartonfal hézagjai kritikus fényviszonyoknál láthatóvá válnak.

 

Amennyiben a munkaspecifikáció nem részletezi a felületek minőségével szemben támasztott követelményeket, úgy a Q2 normál fokozatot kell alapul venni. A gyakorlatban különféle, gyakran szubjektív kritériumok is érvényesülnek, melyek a felület egyenessége mellett elsősorban az optikai tulajdonságokat vizsgálják. A Rigips rendszerek felületkialakításának konkrét megválasztása során szem előtt kell tartani egyrészt ezeknek a szerkezeteknek a lehetőségeit, másrészt az építkezés nyújtotta feltételeket és a megrendelő elvárásait. Abban az esetben, ha a megrendelés kitér a leendő speciális megvilágítási viszonyokra – pl. súrló fény vagy mesterséges megvilágítás – a megrendelőnek már a hézagolás során biztosítania kell az ennek megfelelő fényviszonyokat.

 

Q1 minőségi fokozatQ1 minőségi fokozat

Az olyan felületeknél, melyekkel szemben nem támasztottak semminemű optikai (dekorációs) követelményeket, elegendő a Q1 fokozatnak megfelelő úgynevezett alap glettelés, amely a következő:

 • a gipszkarton építőlemezek hézagainak kitöltése,
 • a rögzítő csavarok látható részeinek átsimítása.

Az alapglettelés magába foglalja az erősítő szalagok lefedését is. A Q1 minőségi fokozat kialakítását az olyan felületeknél javasoljuk, amelyek később valamilyen burkolatot kapnak. Csiszolásra, valamint hézagoló anyag felhordására - kivéve a hézag közvetlen környezetét - nem kerül sor. Az ilyen felület önmagában végleges felületként nem alkalmazható.

Termékek, melyek Q1 minőségi fokozatnál alkalmazhatók: Super, Vario, Rifino Top, ProMix Mega hézagoló anyag és a Rimano Plus A glettanyag.

 

Q2 minőségi fokozatQ3 minőségi fokozat

Az olyan felületek esetében, amelyeknél a gipszkarton vagy gipszrost szerkezetek felületképzésével szemben általános elvárásokat támasztanak, normál glettelést kell alkalmazni. Célja a felületek kiegyenlítése. Magába foglalja:

 • a Q1 alapglettelést,
 • az utósimítást (másodolás, csiszolás).

Ennél a hézagolási színvonalnál a munka végeztével nem látszódhatnak a megmunkálás nyomai, a hézagolás és a kartonfelület között fokozatmentes az átmenet. A hézagolást követően a hézagolt felületeket át kell csiszolni és a végső felületképzés előtt az egész gipszkartonfalat mélyalapozóval le kell kenni (Rigips Rikombi Grund).

Ez a felület alkalmas:

 • tapétázás alá (közepes vagy durva szerkezetű tapétákhoz)
 • fénytelen bevonatokhoz, festékekhez (pl. diszperziós festékek), amelyeket henger segítségével visznek fel a felületre.

A Q2 minőségű felület ráeső "súrló fény" esetén nem elégséges.

Termékek, melyek Q2 minőségi fokozatnál alkalmazhatók: Super, Vario, Rifino Top, ProMix Mega hézagoló anyag és a Rimano Plus A glettanyag.

 

Q3 minőségi fokozatQ3 minőségi fokozat

Amennyiben a hézagolt felülettel szemben magasabbak az elvárások, az alap és normál glettelésnél magasabb szintű megmunkálás szükséges. Ebben az esetben a Q3 fokozatnak megfelelő glettelést kell elvégezni, mely magában foglalja:

 • a Q2 normál glettelést,
 • a hézagok szélesebb kitöltését és csiszolását,
 • a fennmaradó felület simítását.

A hézagolást követően a felületet szükség esetén átcsiszoljuk és a végső felületképzés előtt az egész gipszkartonfalat mélyalapozóval lekenjük (Rigips Rikombi Grund).

Ez a felületkialakítás alkalmas például:

 • tapétázás alá (finom szerkezetű tapétával),
 • hengerrel vagy szórással felvitt matt bevonatokhoz, festékekhez.

Még a speciális hézagolás esetében sem zárható ki, hogy „súrló” fénynél korlátozott mértékben ne lehessen esetlegesen felfedezni a kidolgozás nyomait, azonban ezeknek a nyomoknak a terjedelme és mértéke az alap gletteléshez képest enyhébb. A Q3 minőség iránti igényt a szerződésben rögzíteni kell.

Teljes felületi simításra alkalmas anyagok: Vario, Rifino Top, ProMix Mega hézagoló anyagok, valamint a Rimano Glet XLProMix Finish és Rimano Plus A végső felületképző glettek.

 

Q4 minőségi fokozatQ4 minőségi fokozat

A felülettel szemben támasztott legmagasabb követelmények kielégítéséhez a teljes felületet át kell simítani. A Q3 speciális gletteléstől eltérően itt a teljes felületet megfelelő minőségű finiselő réteggel simítjuk át. A Q4 minőségi fokozat magába foglalja:

 • a Q2 normál glettelést,
 • a fugák széles kihúzását,
 • a teljes felület átsimítását (rétegvastagság min. 1 mm).

A glettelést követően a felületet szükség esetén átcsiszoljuk és a végső felületképzés előtt az egész gipszkartonfalat mélyalapozóval lekenjük (Rigips Rikombi Grund).

Teljes felületi simításra alkalmas anyagok: Vario, Rifino Top, ProMix Mega hézagoló anyagok, valamint a Rimano Glet XLProMix Finish és Rimano Plus A végső felületképző glettek.

Ez a felület alkalmas például:

 • sima vagy strukturált tapétákhoz fényezéssel pl. selyem-, metálalapú tapéták;
 • lazúrokhoz vagy más bevonatokhoz, közepes fényességig;
 • súrló fény vagy más különleges megvilágításhoz;
 • speciális, fénylő bevonatok, stukkó, márvány vagy hasonló speciális dekoratív bevonatokhoz.
Q4 glettelés

  Az ilyen felületképzés, amely teljesíti a legmagasabb esztétikai, optikai követelményeket, minimálisra csökkenti a kartonfelület és a fugák kirajzolódásának lehetőségét. Kedvezőtlen fényhatások sem rontják lényegesen a kész felület esztétikai megjelenését.

  Különleges esetekben (fényes, lakk bevonatok) szükség lehet a gipszkarton felület további kezelésére. A tervezési szakaszban meg kell határozni a végső burkolatot vagy bevonatot, valamint a végső felület minőségi szintjét különös tekintettel a használatban várható megvilágítási körülményekre (kritikus fényviszonyok).

  A tökéletes és tartós eredmény érdekében a gipszkartonfalat a végső felületképzés előtt mélyalapozóval szükséges kezelni.

  Kapcsolódó termékkategóriák

  Kézi glettelő gipszek

  Finomszemcséjű gipsz alapú glettek festés előtti felület-előkészítéshez, simításhoz.

  Hézagolóanyagok

  Gipszkarton szerkezetek illesztéseinek kitöltésére szolgáló gipszes anyagok a repedésmentesség, valamint hang- és tűzgátlás biztosításához.

  Hézagerősítő szalagok

  A gipszkaton szerkezetek gipsszel kitöltött hézagaiba helyezett erősítő szalagok megakadályozzák a repedések kialakulását. 

  Alkalmazási útmutató