A RIGIPSRŐL

1991-ben kezdtük meg tevékenységünket Magyarországon, a Rigips rendszert domináns márkatermékké fejlesztettük a magyar szárazépítési piacon. Azóta sok millió négyzetméter gipszkarton lapot és több százezer tonna gipszalapú porterméket szállítottunk hazánkba és exportországainkba egyaránt; meghonosítva ezzel egy Európában már több mint 50 éve működő népszerű szárazépítési technológiát. 2005 decemberétől a Saint-Gobain vállalatcsoport tagjává váltunk, majd 2008 szeptemberében megnyitottuk Magyarország első és azóta is egyetlen gipszkarton gyárát Halmajugrán, a Mátrában. Az itt előállított építőlemezek több ízben kiérdemelték a Magyar Termék Nagydíj kitüntető címet.

 Az alábbi kiemelt termékcsoportokat forgalmazzuk:

 • Rigips gipszkarton építőlemezek
 • Rigips gipszrost építőlemezek
 • Kézi vékony és vastag vakolatok, gépi vakolatok, szórható glettek
 • Válaszfal profil-tartószerkezetek
 • Akusztikus álmennyezeti építőlemezek
 • Kazettás álmennyezetek
 • Álmennyezeti fém tartószerkezetek
 • Rigips rögzítés technika

Termékek, legújabb fejlesztések

Magyarországon elsőként kezdtük meg a szárazépítési termékek forgalmazását, és a mai napig fő tevékenységi körünket a gipszkarton és rendszerei alkotják. Ezen kívül a kínálatában megtalálhatóak: gipsz alapú glettek és vakolatok, kazettás és akusztikus álmennyezetek, speciális tűzvédelmi és hűtő-fűtő rendszerek. A termékpaletta folyamatosan bővül a változó előírások és igények szerint.
Ezekre az igényekre reagálva fejlesztettük ki a Rigips Blue Acoustic hanggátló-tűzgátló-, Blue Acoustic 2.0 hanggátló-tűzgátló-impregnált-, és Activ' Air® levegőtisztító gipszkarton építőlemezeket.
A termékek a halmajugrai gyárunk és műszaki csapatunk által végzett fejlesztési munkák eredménye.
Partnereink, márkakereskedők, kivitelezők, vállalkozók, tervezők segítségével országszerte egyre több lakás épül és szépül termékeinkkel. A Magyarországon is megjelenő barkácsáruházak révén a szárazépítés gondolata még szélesebb körben jut el az önerőből építkezőkhöz is. Lakossági és szakmabeli felhasználók, valamint tervezők számára képzett szakemberek állnak rendelkezésre szaktanácsadással.

Márkaérték

A Rigips célja, hogy az innovatív tervezési megoldások, belsőépítészeti rendszerek számára ideális megoldásokat nyújtson.
Kiemelkedő eredményünknek tekintjük, hogy termékeink jelentős építészeti alkotásokban jelennek meg, illetve hogy különlegesen magas fokú igényekre nyújthatunk megoldást, mind esztétikai, akusztikai, tűzvédelmi és biztonsági, valamint sugárzás- és sterilitásvédelmi szempontoknak is megfelelve.
A fogyasztók hűsége és elégedettsége köszönhető az állandóan magas minőségnek és a teljes körű szakértői segítségnyújtásnak, amely nagyban megkönnyíti a tervezést és az alkalmazást.
Ezek a tényezők, valamint az, hogy a hazai piacon a szárazépítési termékek bevezetése a márkához kapcsolódik, biztosítja a Rigips piacvezető szerepét az ágazatban. A hazai piacon a fogyasztók – sok esetben – a márkával azonosítják az adott terméket, így számukra alternatíva nélküli választást jelent.

AZ ELSŐ ÉS EGYETLEN GIPSZKARTON GYÁR MAGYARORSZÁGON

2008 szeptemberében megnyitottuk Magyarország első és egyetlen gipszkarton gyárát a Mátrában, Halmajugrán, továbblépve ezzel importőri tevékenységünkön. A beruházáshoz a több mint 30 millió eurós tőkét, mintegy 10 milliárd forintot, a több mint 350 éves múlttal rendelkező francia Saint-Gobain Group (SGG) nyújtotta. A francia cég világelsőséget szerzett több építőanyag ipari termék, így a gipszkarton lap gyártásában is. Mivel Magyarországon természetes képződményként gipsz kőzet nem található, ezért a gyártás alapanyagaként a Mátrai Hőerőmű melléktermékéből előállított gipsz anyagot használjuk fel.

Az erőműben kéntelenítési folyamat során a gipszből a nehézfémek és az oldható sók kivonásával egy, a természetben található gipsznél is finomabb, magasabb minőségű gipszet hoznak létre. A kéntelenített és megtisztított gipsz ÉMI minősítéssel rendelkező építőipari termék. A Saint-Gobain vállalatcsoport a környezetvédelmet kiemelt szempontként kezeli, ezért az új gyárban a beruházás értékének jelentős részét környezetvédelmi megoldások, eszközök vásárlására fordította. Büszkék vagyunk rá, hogy a Magyarországon gyártott gipszkarton lapokkal már 2010-ben elnyertük a kitüntető Magyar Termék Nagydíj címet. 2012-re pedig a gyárunkban előállított összes Rigips gipszkarton építőlemez elnyerte ezt a kitüntető címet.

AZ ELSŐ ÉS EGYETLEN GIPSZKARTON GYÁR MAGYARORSZÁGON

Melyek az első és egyetlen magyar gipszkarton gyár előnyei?

 • A gyár több mint 20 millió m2 gipszkarton lap gyártására alkalmas, amely a magyar piac jelentős gipszkarton lap igényét a külföldi gyáraktól való függőség nélkül tudja ellátni. Valamint jelenleg a világ 16 országába történik export a magyar termékekből.
 • Több mint 60 fő számára biztosít munkahelyet a gyár, amely jelentősen hozzájárul a térség munkaerő-ellátottságához, a meglévő munkanélküliség csökkentéséhez. A műszakokat gépész-, és villamosmérnökök irányítják.
 • A gyárban működtetett WCM ( World Class Manufacturing), azaz világszínvonalú gyártás) program megköveteli, hogy kollégáink a világszínvonal biztosításához megfelelő szintű tréningeken és továbbképzéseken vesznek részt Magyarországon és külföldön egyaránt.
 • Növeli a település adóbevételeit.
 • Növeli a Mátrai Hőerőmű Zrt. bevételét.
 • A gyár megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, működése során főként a termelés szárítási fázisában keletkezett vízgőzt bocsátja ki. A gipszkarton lap másik alapanyagát, a kartonpapírt a Rigips importból szerzi be, amely környezetbarát, újrahasznosított papír. A gyártáshoz nincs szükség hazai faállomány felhasználásra.

magyarlogo

Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politika

A Saint-Gobain Hungary Kft. elkötelezett abban, hogy halmajugrai telephelyén munkavállalói és a felügyelete alatt tevékenységet végzők részére biztosítsa a munkahelyi egészség védelmét és a biztonságot. A gipszkarton gyártási és forgalmazási tevékenységét úgy kívánja végezni, hogy az a mindenkori munkavédelmi-, biztonsági-, műszaki-, gazdasági feltételek között megvalósítható technológiákkal biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető munkahelyeket teremtsen. Tevékenységünk és folyamataink során biztosítjuk az egészséges és biztonságos munkahelyeket, a rendelkezésre álló erőforrások takarékos és hatékony felhasználását, a munkahelyi egészségkárosodás megelőzését.

Image
Saint-Gobain_Hungary_ISO45001_issue2_2022_HU.jpg

Az ISO 45001 szabvány követelményeinek megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszert bevezetjük, működtetjük és folyamatosan fejlesztjük, az ehhez szükséges tárgyi - és emberi erőforrásokat társaságunk tulajdonosai, illetve felső vezetése biztosítják. Az általunk működtetett MEB irányítási rendszer valamennyi tevékenységünkre, termékünkre és szolgáltatásunkra kiterjed.

MEB politikánk keretet ad a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági céljaink megfogalmazásához, megvalósításához, illetve értékeléséhez. MEB teljesítményünket figyelemmel kísérjük és rendszeresen értékeljük, MEB teljesítményünk folyamatos növelése érdekében célokat határozunk meg.

A vonatkozó munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági megfelelési kötelezettségeket (jogszabályi és egyéb követelményeket) teljesítjük, melyet megkövetelünk mind munkavállalóinktól, mind a vállalat felügyelete alatt tevékenységet végzőktől. Az azonosított MEB veszélyekkel kapcsolatos – vállalt – kötelezettségeket és célokat megvalósítjuk, melyekben valamennyi munkatársunk – aktívan – részt vesz.

A MEB irányítási rendszer működtetésének eredményeként elvárjuk, hogy a vállalat hírneve növekedjen, a foglalkozási megbetegedések száma, a munkaképtelenséget eredményező és/vagy orvosi ellátást igénylő munkabalesetek száma 0 legyen. Elkötelezettek vagyunk a munkavédelemmel kapcsolatos szabályozások és előírások betartására, a munkahelyi kockázatok csökkentésére. Igyekszünk az ésszerűsítési lehetőségeket felismerni és kihasználni annak érdekében, hogy biztosítva legyen a termelés, tervezés és gyártás biztonsága.

A munkavállalók folyamatos képzésével biztosítjuk, hogy minden munkavállaló munkavégzése során hozzájárulhasson a munkahelyi egészség és biztonság védelméhez és a negatív MEB hatások megelőzéséhez.

Munkavállalóink részére konzultációs lehetőségeket biztosítunk, illetve támogatjuk vállalati egészségvédelmi és biztonsági bizottságok létrehozását. Biztosítjuk az érintett érdekelt felekkel az együttműködést, a nyitott és őszinte kommunikációt.

A tevékenységünk és folyamataink során fellépő veszélyek azonosításával és kockázatok értékelésével, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel biztosítjuk az egészségkárosodás minimalizálását.

Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol az egészségkárosodás vagy a biztonság csökkenésének lehetősége fennáll, ott elsősorban műszaki fejlesztéssel, ha ez nem megoldható, akkor szervezési intézkedésekkel gondoskodunk a munkavállalók védelméről.

Beruházások, fejlesztések tervezésénél és megvalósításánál a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szempontokat maximálisan figyelembe vesszük, illetve egészségkárosodást megelőző és biztonságos megoldások alkalmazását előnyben részesítjük.

Integrált környezeti- és energiapolitika

A Saint-Gobain Hungary Kft. RIGIPS divíziója elkötelezett, hogy halmajugrai telephelyén a munkavállalóinak részére egészséges környezetet, biztonságos munkavégzési körülményeket biztosítsunk, emellett az energiatakarékosság és energiahatékonyság elveinek szem előtt tartása mellett végezzük a tevékenységünket, a hosszú távú fenntartható fejlődés jegyében, az energia - és a környezeti teljesítmény folyamatos javítása céljából. A gipszkarton gyártási és forgalmazási tevékenységünket úgy kívánjuk végezni, hogy az a mindenkori környezeti-, műszaki-, gazdasági feltételek között megvalósítható és a korszerű technológiák alkalmazásával a lehető legkisebb környezeti igénybevételt és környezetterhelést idézze elő. Tevékenységünk és folyamataink során biztosítjuk környezetünk védelmét, a környezetszennyezés megelőzését, erőforrások energiatakarékos és hatékony felhasználását, energiaigényünk csökkentését.

 

Image
ISO14001
Image
Saint_Gobain_ISO50001_issue4_2021_HU

 Az ISO 14001 és ISO 50001 szabványok követelményeinek megfelelő integrált irányítási rendszert bevezetjük, működtetjük és folyamatosan fejlesztjük. Az ehhez szükséges tárgyi, emberi erőforrásokat és információkat biztosítjuk. Az általunk működtetett integrált környezetközpontú- és energiairányítási rendszer valamennyi tevékenységünkre, termékünkre és szolgáltatásunkra kiterjed.

 

Integrált politikánk keretet ad a céljaink megfogalmazásához, megvalósításához, illetve értékeléséhez mely hozzájárul a környezet – és energiateljesítmény folyamatos javításához. A célok megvalósításához valamennyi munkatársunk – aktívan – részt vesz. A környezeti- és energiateljesítményünket figyelemmel kísérjük és rendszeresen minden évben a vezetőségi átvizsgálás keretein belül felülvizsgáljuk, értékeljük. A szervezet jellegének megfelelő energiagazdálkodási teljesítmény mutatókat vezetünk be, amelyeket rendszeresen felülvizsgálunk és összehasonlítjuk az alapállapottal.

 

 

Tevékenységünk végzése során eleget teszünk az alkalmazandó környezetvédelemmel, energiafelhasználással kapcsolatos megfelelési kötelezettségeken felül az általunk kitűzött céljainknak. A termékeink teljes életciklusának környezeti hatásait elemezzük és ennek eredményét elérhetővé tesszük az érdekelt feleink számára.

 

Munkatársaink folyamatos képzésével biztosítjuk, hogy mindenki megismerhesse az irányítási rendszerrel kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit valamint politikánkat és céljainkat. Elősegítjük, hogy az itt megszerzett tudást ne csak közvetlen munkájuk, hanem a mindennapi életük során is alkalmazni tudják.

Biztosítjuk az érintett érdekelt felekkel az együttműködést, a nyitott és őszinte kommunikációt.

 

A tevékenységünk és folyamataink során fellépő veszélyek azonosításával és kockázatok értékelésével, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel biztosítjuk a környezetterhelés minimalizálását és az energiahatékony működést.

A gyártás során elsődlegesen a selejt csökkentésére, illetve a különböző alap- és segédanyagok hatékony felhasználására törekszünk, ezzel is elősegítve a kibocsátások (pl.: légszennyezés, vízszennyezés) és a keletkező hulladékok minimalizálását. A megfelelési kötelezettségeinknek eleget téve a kibocsátások rendszeres külső fél által történő vizsgálatával ellenőrizzük azok mértékét és megfelelését. A keletkező hulladékok hasznosítási lehetőségeinek rendszeres vizsgálatával és a hulladékok szelektív gyűjtésével, a hulladékokat legnagyobb arányban hasznosítjuk.

A technológia során egységnyi termék előállításához nagyságrendekkel több földgázt használunk fel, mint elektromos áramot. Ebből kifolyólag azok az intézkedések járnak a legnagyobb mértékű teljesítménynövekménnyel, amelyek a földgáz felhasználás optimalizálását célozzák.

 

Célunk, hogy 2025-re a 2010-es bázisévre vonatkoztatva 15%-kal csökkentjük a fajlagos energiafelhasználásunkat, és 20%-kal a CO2 kibocsátást.

 

Beruházások, fejlesztések tervezésénél és megvalósításánál a környezetvédelmi és energiahatékonysági szempontokat figyelembe vesszük és előnyben részesítjük azon termékek, szolgáltatások beszerzését és igénybevételét, amelyek hozzájárulnak a környezeti vagy energiagazdálkodási teljesítményünk növeléséhez.

Energetikai éves jelentés (2022)

A mellékelt dokumentum az éves jelentés az elkészült havi jelentések alapján a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményeket tartalmazza a 2022-i évre vonatkozóan.