Fenntarthatóság

Fenntarthatóság

Hűtő-fűtő álmennyezet

Integrált környezeti- és energiapolitika

A Saint-Gobain Hungary Kft. RIGIPS divíziója elkötelezett, hogy halmajugrai telephelyén a munkavállalóinak részére egészséges környezetet, biztonságos munkavégzési körülményeket biztosítsunk, emellett az energiatakarékosság és energiahatékonyság elveinek szem előtt tartása mellett végezzük a tevékenységünket, a hosszú távú fenntartható fejlődés jegyében, az energia - és a környezeti teljesítmény folyamatos javítása céljából. A gipszkarton gyártási és forgalmazási tevékenységünket úgy kívánjuk végezni, hogy az a mindenkori környezeti-, műszaki-, gazdasági feltételek között megvalósítható és a korszerű technológiák alkalmazásával a lehető legkisebb környezeti igénybevételt és környezetterhelést idézze elő. Tevékenységünk és folyamataink során biztosítjuk környezetünk védelmét, a környezetszennyezés megelőzését, erőforrások energiatakarékos és hatékony felhasználását, energiaigényünk csökkentését.

Az ISO 14001 és ISO 50001 szabványok követelményeinek megfelelő integrált irányítási rendszert bevezetjük, működtetjük és folyamatosan fejlesztjük. Az ehhez szükséges tárgyi, emberi erőforrásokat és információkat biztosítjuk. Az általunk működtetett integrált környezetközpontú- és energiairányítási rendszer valamennyi tevékenységünkre, termékünkre és szolgáltatásunkra kiterjed.

Integrált politikánk keretet ad a céljaink megfogalmazásához, megvalósításához, illetve értékeléséhez mely hozzájárul a környezet – és energiateljesítmény folyamatos javításához. A célok megvalósításához valamennyi munkatársunk – aktívan – részt vesz. A környezeti- és energiateljesítményünket figyelemmel kísérjük és rendszeresen minden évben a vezetőségi átvizsgálás keretein belül felülvizsgáljuk, értékeljük. A szervezet jellegének megfelelő energiagazdálkodási teljesítmény mutatókat vezetünk be, amelyeket rendszeresen felülvizsgálunk és összehasonlítjuk az alapállapottal.

Tevékenységünk végzése során eleget teszünk az alkalmazandó környezetvédelemmel, energiafelhasználással kapcsolatos megfelelési kötelezettségeken felül az általunk kitűzött céljainknak. A termékeink teljes életciklusának környezeti hatásait elemezzük és ennek eredményét elérhetővé tesszük az érdekelt feleink számára.

Munkatársaink folyamatos képzésével biztosítjuk, hogy mindenki megismerhesse az irányítási rendszerrel kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit valamint politikánkat és céljainkat. Elősegítjük, hogy az itt megszerzett tudást ne csak közvetlen munkájuk, hanem a mindennapi életük során is alkalmazni tudják.

Biztosítjuk az érintett érdekelt felekkel az együttműködést, a nyitott és őszinte kommunikációt.

A tevékenységünk és folyamataink során fellépő veszélyek azonosításával és kockázatok értékelésével, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel biztosítjuk a környezetterhelés minimalizálását és az energiahatékony működést.

A gyártás során elsődlegesen a selejt csökkentésére, illetve a különböző alap- és segédanyagok hatékony felhasználására törekszünk, ezzel is elősegítve a kibocsátások (pl.: légszennyezés, vízszennyezés) és a keletkező hulladékok minimalizálását. A megfelelési kötelezettségeinknek eleget téve a kibocsátások rendszeres külső fél által történő vizsgálatával ellenőrizzük azok mértékét és megfelelését. A keletkező hulladékok hasznosítási lehetőségeinek rendszeres vizsgálatával és a hulladékok szelektív gyűjtésével, a hulladékokat legnagyobb arányban hasznosítjuk.

A technológia során egységnyi termék előállításához nagyságrendekkel több földgázt használunk fel, mint elektromos áramot. Ebből kifolyólag azok az intézkedések járnak a legnagyobb mértékű teljesítménynövekménnyel, amelyek a földgáz felhasználás optimalizálását célozzák.

Célunk, hogy 2025-re a 2010-es bázisévre vonatkoztatva 15%-kal csökkentjük a fajlagos energiafelhasználásunkat, és 20%-kal a CO2 kibocsátást.

Beruházások, fejlesztések tervezésénél és megvalósításánál a környezetvédelmi és energiahatékonysági szempontokat figyelembe vesszük és előnyben részesítjük azon termékek, szolgáltatások beszerzését és igénybevételét, amelyek hozzájárulnak a környezeti vagy energiagazdálkodási teljesítményünk növeléséhez.

 

Rigips termékek és megoldások életciklus-értékelése

Termékeink és megoldásaink környezeti lábnyomának mérése.

A fenntarthatóság iránti elkötelezettségünk részeként úgy döntöttünk, hogy az életciklus-értékelést (LCA) használjuk termékeink és megoldásaink környezeti lábnyomának mérésére.

Az építési termék életciklusas

Mi az LCA anyag életciklusa?

Az életciklus-értékelés (LCA) egy referenciamódszer a termék környezetre gyakorolt ​​hatásának mérésére. Különféle környezeti kategóriák hatását méri (beleértve például a fosszilis tüzelőanyagok kimerülését, az éghajlatváltozást, a vízkitermelést és a hulladékártalmatlanítást a termék teljes életciklusa során). Az értékelés eredménye egy Környezetvédelmi Terméknyilatkozat (EPD), amely az LCA-ból nyert környezeti adatokat tartalmazza. Jelenleg több EPD is letölthető. A termékek alapanyagainak változása nélkül az EPD öt évig érvényes.

A Rigips és a Saint-Gobain konszern környezetvédelmi felelőssége

EPD-nk azt jelenti, hogy nyomon követheti a mért környezeti hatást termékeink életciklusának minden szakaszában, a nyersanyagok kitermelésétől az életciklus végének újrahasznosításáig. Ez az átlátható dokumentum és akkreditáció hozzájárul a legtöbb környezetvédelmi címkéhez az építőiparban, beleértve a BREEAM-et és a LEED-et is, és pontokat szerez a termékek használatával.

Trvala udrztelnost a starostlivost o zivotne prostredie

A közlekedés és a közúti szállítás optimalizálása

Folyamatosan fejlesztjük termékeink szállítását, miközben a legbiztonságosabb, környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból leghatékonyabb módszereket alkalmazzuk. Az ellátás javítása azonban nem csak a késztermékekre vonatkozik, hanem az előállításukhoz szükséges alapanyagokra is. Ezek a változtatások segítenek csökkenteni a CO2-kibocsátást, csökkentik a forgalmi torlódásokat, valamint minimalizálják működésünk egészségügyi, biztonsági és környezeti kockázatait.

Céges autók

A környezetterhelés csökkentésére irányuló erőfeszítéseink nem csak termékeink logisztikáját érintik. Folyamatosan törekszünk az autók károsanyag-kibocsátásának és az utak torlódásának csökkentésére. Ez magában foglalja például a kibocsátási irányelveknek megfelelő vállalati járművek használatát, vagy olyan beszállítók használatát, akik osztják a környezeti fenntarthatóságról alkotott nézetünket. Utazáskor, értekezletek tartása során az autómegosztást ajánljuk munkatársainknak.

WebEx

A találkozók ütemezése során arra kérünk minden dolgozót, hogy fontolja meg, hogy szükséges-e személyes találkozó, vagy egy webinárium vagy konferenciahívás lenne a jobb alternatíva. Ez egy egyszerű eszköz, amely nemcsak az általunk termelt CO2 mennyiségét csökkentheti, hanem azt az időt is, amelyet alkalmazottainknak az úton és a családjuktól távol kell tölteniük.

Vízfogyasztás

Fontos elem számunkra a víz, melynek felhasználásának csökkentése a termelési folyamatban az energiafelhasználás csökkentését is befolyásolja. A gyártási telephelyeink közötti tudásmegosztás alapvető fontosságú üzleti sikerünk szempontjából. Abban az esetben, ha az egyik gyártóüzem javítja a termelési folyamatát, ezt a fejlesztést a csoportunk többi üzemének is biztosítja.

2011-ben a Saint-Gobain „vízpolitikát” vezetett be az egész csoportra vonatkozóan. Ennek a politikának az a célja, hogy törekedjen a „zéró vízkibocsátásra” az ipari folyamatból folyékony formában anélkül, hogy további új hatásokat okozna a környezetre vagy az érdekelt felekre. a termelési folyamatban való felhasználásának csökkentése az energiafelhasználás csökkentésére is hatással van. A gyártási telephelyeink közötti tudásmegosztás alapvető fontosságú üzleti sikerünk szempontjából. Abban az esetben, ha az egyik gyártóüzem javítja a termelési folyamatát, ezt a fejlesztést a csoportunk többi üzemének is biztosítja.

A termékekre vonatkozó Környezetvédelmi Nyilatkozatok listáját a letöltés részben találja.