Építőlemezekkel kapcsolatos hírek

A SUGÁRZÁS BIZTONSÁGOS OLDALÁN

A SUGÁRZÁS BIZTONSÁGOS OLDALÁN

Az X-Ray rendszer tökéletes választás kórházak, klinikák, fogorvosi rendelők, állatorvosi rendelők és egyéb röntgensugár-védelmet igénylő épületek számára.

 

X-Ray protection építőlemezzel készülő válaszfal szerelésének egyes lépéesi

Miért van szükség sugárvédelemre?

„Az a tény, hogy ionizáló sugárzások (pl. a röntgensugarak) biológiai ártalmakat okozhatnak, már nem sokkal 1895-ben történt felfedezésük után nyilvánvalóvá vált. A sugárvédelem területén az első jelentős lépést már 1928-ban megtették. Ekkor definiálták a besugárzási dózis fogalmát, megadták meghatározásának módját és megtették az első javaslatot a gyakorlati sugárvédelem megszervezésére. A megengedhető dózis fogalmát úgy értelmezték, mint azt a besugárzást, "melyet az emberi szervezet utólagos sérülések nélkül tolerálni képes".

Azóta az egységek definícióját több ízben helyesbítették, a "megengedett sugárzási szinteket" is több ízben változtatták - minden esetben lefelé. Napjainkban a még a második világháború előtt létrehozott Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (International Commission on Radiological Protection - ICRP) foglalkozik a sugárvédelem alapvető problémáival. Az ionizáló sugárzások felhasználási területe az elmúlt évszázadban óriási ütemben és mindvégig töretlenül nőtt. Példaként említjük, hogy csak az elmúlt évtizedben is tanúi lehettünk nagy hatékonyságú, modern diagnosztikai módszerek meglepő gyorsaságú elterjedésének. Ilyenek például a computer-tomográfok (CT), vagy a pozitron-annihiláció jelenségét alkalmazó PET (Positron Emission Tomography) eljárás. Így a hivatásszerűen ionizáló sugárzással foglalkozók száma is állandóan nőtt.” (forrás: www.atomfizika.elte.hu)

Ahhoz, hogy a megfelelő sugárvédelmi szint biztosítható legyen, valamint a röntgenkészülékek kezelőit és a szomszédos helyiségekben tartózkodókat a kibocsátott sugárzástól megóvjuk, különös szakértelemmel kell kivitelezni a diagnosztikai helyiségeket az egészségügyi intézményekben.

A Saint-Gobain által fejlesztett X-Ray Protection rendszer könnyen szerelhető szárazépítési megoldás, amely kiválóan alkalmazható röntgenberendezések helyiségeit határoló szerkezetek építéséhez.

Xray

 

Az X-Ray Protection (XRoc) építőlemezek minősített sugárvédelmi képességgel rendelkeznek, amely tulajdonságuk az idő múlásával sem romlik. Az építőlemezek bárium-szulfát alkalmazásával készülnek és 100%-ban ólommentesek, valamint újrahasznosítható rendszert alkotnak. A bárium-szulfát egy természetes, inaktív ásványi anyag, amelynek az a különleges tulajdonsága, hogy elnyeli és semlegesíti a röntgensugarakat. Rendkívül biztonságos anyagról van szó, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a röntgendiagnosztikában is régóta alkalmazzák azon betegek esetében, akiknél javítani kívánják a röntgensugarakkal végzett eljárás hatékonyságát. A bárium-szulfát sűrűsége nagy, ezért minimális vastagság esetén is képes meghatározott szintű röntgensugárzás elleni védelmet biztosítani.

Másként fejti ki hatását, mint az ólomkasírozott gipszkartonok:

Az ólomkasírozott gipszkartonokkal épült szerkezet kivitelezésekor kiemelt figyelmet igényel a kiegészítő ólomcsík elhelyezése a lapok találkozási pontjánál, annak érdekében, hogy a teljes felületen hatékony maradhasson a röntgensugarak elleni védelem. Az XRoc ellenben sokkal egyszerűbb technológiával és szereléssel látja el védelmi feladatát, noha fontos kitétel, hogy a szerelést kifejezetten sugárvédelemre szakosodott kivitelező végezze.

 

Előnyök:

előnyök

Összehasonlításképpen az alábbi ábrán különböző anyagok szükséges vastagsága látható a biztonságos, 1,4 mm ólom-egyenértékű röntgensugár-védelem biztosításához, 100 kV röntgensugarú készülék esetében.

xray

 

Az alábbi táblázat tartalmazza azokat az adatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy megfelelően válasszuk ki a válaszfal építéséhez használt X-Ray Protection építőlemezek rétegszámát, a szükséges sugárvédelem biztosításához. Kiinduló adatként szükség van az ólomegyenérték mértékére és a röntgenkészülék sugárminőségének és kimenetének értékére.

 

táblázat

 

Példák ólomegyenérték meghatározáshoz:

 

2x1 réteg X-Ray Protection 12,5 mm építőlemezzel készült  válaszfal ólomegyenértéke előzetes kalkulációhoz: 0,5 mmPB

 

A fenti rétegrendek teljesítik a megadott ólomegyenértéket vagy ennél magasabbat. Az egyes röntgenkészülékek estén teljesített konkrét ólomegyenérték mértékét a Kivitelezői Kézikönyvünk tartalmazza.